navigation

Orden i eget hus - i praksis

Ønsker din kommune mer informasjon og en kort demonstrasjon av Orden i eget Hus - i praksis? Bli med på et 50 minutters gratis webinar. Ta kontakt med prosjektleder Erling Rønnekleiv, post@ordeniegethus.no eller telefon +47 99166419 for å avtale tid.

Orden i eget hus - i praksis


I dag opplever mange kommuner at det er utfordrende å holde oversikt over programvaren de bruker og data som forvaltes. Forholdet mellom applikasjoner og de 188 lovpålagte tjenestene er i noen tilfeller gjemt i regneark eller tilsvarende, og behovet for å få oversikt er stort. Det eksisterer et gevinstpotensiale internt i hver kommune, og potensialet for synergier mellom kommuner er vesentlig.

Det er derfor initiert et felles utviklingsprosjekt mellom Kongsbergregionen, Midt-Telemarkrådet, Vest-Telemarkrådet og Grenlandssamarbeidet – til sammen 22 kommuner. Målet er å få på plass et styringssystem som omfatter applikasjonsarkitektur, og som gir et solid grunnlag for å kunne foreta strategiske beslutninger på ledelsesnivå.

Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) har utgitt veilederen “orden i eget hus” med tilhørende modenhetsmodell. Prosjektet tar sikte på å møte mange av utfordringene knyttet til åpne data, publisering av datasett og den nye personvernforordningen fra EU (GDPR).