Eierskap

Løsningen er eid av flere kommuner og sikrer sikrer god informasjonsforvaltning. Løsningen er tilpasset også små og mellomstore kommuners behov og ressurser. Det krever egeninnsats av kommunen i forhold til registrering og kartlegging, men selve registreringsarbeidet krever ikke IKT faglig spisskompetanse - kun en kort innføring.

Løsningen skal gi oversikt over kommunens

  • Arkitektur
  • Applikasjoner
  • Datasett
  • GDPR - behandlingsprotokoll av personopplysninger

Når

Versjon 1.0 lanseres 10.11.2018 - modul for behandlingsprotokoll GDPR lanseres 31.12.2018 Løsningen er fremmet for KS Digifin som kommunal felleskomponent. KS tar stilling til dette i løpet av vinteren.

Eierskap

Dette er foreløpig et utviklingsprosjekt eid av 22 kommuner i Kongsbergregionen og Telemark. Britt Inger Kolset, SuksIT koordinator i Kongsbergregionen er prosjektansvarlig.

Versjon 1.0 settes i drift i regi av prosjektet og det vil være mulig for andre kommuner å tegne avtale om å ta løsningen i bruk. Det tilbys avtale med pt. Kongsbergregionen som prosjekteier og avtalepart med mulighet for at forvaltningen overføres til KS eller en permanent vertsorganisasjon når prosjektet går fra utvikling til ordinær drift og forvaltning. Avtaler vil bygge på statens standardavtaler og det tegnes databehandleravtale med leverandører og med hver kommune som bruker løsningen.