Hva vi gjør

Hvordan når vi prosjektmålene?

Vi lager et felles… Styringssystem

…register over alle applikasjoner, knyttet sammen med kommunens tjenesteområder og datasett…


Illustrasjon fra løsning:

Tjenesteoversikt

Illustrasjon: Deling

Illustrasjon fra løsning: Registrere

Illustrasjon fra løsning: Personopplysninger

… med visualisering av analyser for ledelsen – tilrettelegge for strategiske beslutninger…
Illustrasjon fra løsning: Analyse