Meld interesse

Versjon 1.0 settes i drift 10.november 2018 og pilotkommunene er nå igang med å prøve ut løsningen med sine reelle data. Erfaringene med testingen vil utgjøre viktig veiledning for nye kommuner som tar løsningen i bruk. Driftsavtaler for nye kommuner vil kunne gjelde fra 1.1.2019 og det er mulig for kommunene å teste løsningen før det. Er din kommune interessert, ta kontakt med prosjektleder.

Erling Rønnekleiv

Kontaktinfo:

Prosjektleder Erling Rønnekleiv, Telemark Kompetanse AS - post@ordeniegethus.no, telefon +47 99166419

Styringssystemet utvikles av Arkitektum AS på oppdrag fra kommuneregionene.

Økonomi:

Kommunene som har utviklet første fase har fastsatt en modell for deling av kostnader med nye kommuner som ønsker å ta løsningen i bruk med følgende prismodell:

Tilkoblingskostnad nye kommuner (går til videreutvikling av løsningen):

  • Under 5000 innbyggere kr 25 000
  • Mellom 5000 og 10 000 innbyggere kr 40 000
  • Mellom 10000 og 25000 innbyggere kr 70 000
  • Over 25000 innbyggere kr 100 000

For å dekke løpende årlig drift av løsningen er det beregnet en foreløpig kostnadsmodell som medfører kr 6000 fast pr kommune og kr 1,50 pr innbygger. Årlig kostnad blir fordelt etter selvkostprinsippet. Dette betyr at prisen pr. kommune vil gå ned dersom mange nok kommuner melder seg på.