Meld interesse

Versjon 1.0 ble satt i drift 1. januar 2019. Driftsavtaler for nye kommuner vil gjelde fra 1. februar 2019 og det er mulig for kommunene å teste løsningen i en demokommune. Er din kommune interessert, ta kontakt.

Erling Rønnekleiv

Kontaktinfo:

Daglig leder Erling Rønnekleiv, Digidrift AS - post@ordeniegethus.no, telefon +47 99166419.
Feilmelding, support eller utviklingsønsker meldes til support@ordeniegethus.noØkonomi:

Kommunene som eier koden har fastsatt en modell for deling av kostnader med nye kommuner som ønsker å ta løsningen i bruk:

Tilkoblingskostnad nye kommuner (går til videreutvikling av løsningen):

  • Under 5000 innbyggere kr 25 000
  • Mellom 5000 og 10 000 innbyggere kr 40 000
  • Over 10000 innbyggere kr 60 000


For å dekke løpende årlig drift av løsningen er det beregnet en foreløpig kostnadsmodell som medfører kr 6000 fast pr kommune og kr 1,50 pr innbygger. Maksimal pris pr. år for hver kommune er satt til kr. 50.000. Alle priser er eks. mva.