Mål

kommuner i Telemark

Styringssystemet gir kommunene mulighet til å:

 • Holde oversikt over alle systemene/applikasjonene som kommunen benytter
 • Kunne svare på hvor dataene ligger når innbyggere spør etter egne data
 • Planlegge sikkerhetssystemer som sikrer bare autorisert tilgang til data
 • Gi ledergruppen faglig underlag for strategiske digitaliseringsinvesteringer
 • Planlegge kommunens bruk av nasjonale offentlige felleskomponenter
 • Stille krav til leverandørene om å tilpasse sine løsninger til kommunens arkitektur og behov

  Direktoratet for forvaltning og IKT sin 3-stegs trappetrinnsmodell med tillegg av nivå 0, som er utgangspunktet for Orden i eget Hus - i praksis Orden i eget hus - i praksis

Det er definert følgende gevinstpotensialer for kommunene som samarbeider om løsningen:

 • Felles datakatalog og applikasjonsregister for mange kommuner
 • Registrering av data bare en gang
 • Prosedyrer for å holde virksomhetens datagrunnlag oppdatert
 • Beskrivelse av datasett og tilgjengelighet

Løsningen er et lederstøtteverktøy og styringssystem som bidrar til:

 • Å videreutvikle kommunen digitalt – bedre grunnlag for å planlegge fremtidige behov
 • God informasjonsforvaltning og orden i eget hus
 • Arkitekturkontroll
 • Kostnadskontroll
 • Delt kommunalt applikasjonsregister
 • Delt nasjonalt datasettregister (felles datakatalog)
 • At kommunen kan skrive GDPR behandlingsprotokoll for datasett med personopplysninger
Skjermbilde fra løsningen som viser hvordan applikasjoner, datasett og felleskomponenter henger sammen: eksempel fra løsningen: Arkitektur